Hur görs ansökan?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Hur görs ansökan?

Ansökan om försörjningsstöd görs på Försörjningsstödsenheten i samband med besök.

För att boka tid för besök och ansökan kontaktar du oss via telefon. Vi har telefontid alla vardagar mellan klockan 8.30-9.30.

Du får då prata med en socialsekreterare som informerar dig om försörjningsstöd och du får också tillfälle att lämna information om din situation.

Utifrån ert samtal bokas en besökstid in hos en socialsekreterare. Vi skickar ansökningshandling och information hem till dig inför besöket. 

Ansökningsprocessen