Nyanländ till Sverige

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nyanländ till Sverige

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och är folkbokförd i Skövde, kan ha rätt till försörjningsstöd i avvaktan på etableringsplan och etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Det som krävs är att du har gjort allt du kan för att så snabbt som möjligt få igång alla andra ersättningar från andra myndigheter som du kan ha rätt till.

Det krävs också att du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen så tidigt som möjligt.

Du kan bli skyldig att betala tillbaka det bistånd du beviljas. Kontakta Försörjningsstödsenheten för att få mer information.