Sekretess

Uppgifterna som du lämnar till socialtjänsten i samband med ansökan registreras i ett dataregister. Det är bara socialtjänsten som har tillgång till det dataregistret. Din handläggare skapar en elektronisk personakt för din ansökan tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som handläggaren gjort.

När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd avslutas ditt ärende och arkiveras. Endast du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

De uppgifter som du lämnar till oss och det du pratar med din handläggare om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.