Vad ingår i försörjningsstödet?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar. Den ena delen är den så kallade riksnormen, som beslutas av regeringen.

Riksnormen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

I Riknsormen ingår:

 • mat
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hälsa och hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • TV-avgift.


Den andra delen består av kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • avgifter till fackförening och a-kassa.


Det ska vara rimliga kostnader som ska kunna jämföras med vad en låginkomsttagare vanligtvis kan kosta på sig.

Du kan även ansöka om ekonomiskt bistånd till andra kostnader som till exempel sjukvård, medicin, glasögon och tandvård.

Hur mycket du får i försörjningsstöd beror till exempel på hur mycket egna inkomster du har och hur många ni är i hushållet.

Länkar