Vad krävs?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vad krävs?

Försörjningsstödet ska vara tillfälligt. Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du se över dina möjligheter till andra inkomster. Exempel på inkomster kan vara a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning och sjukpenning.

Du som kan arbeta men inte har arbete ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Du som inte kan arbeta på grund av sjukdom ska vara sjukskriven av läkare och ha kontakt med vården.

Du har alltid ansvar för din situation och vi kan finnas med för att stötta dig. Målet är att du så snabbt som möjligt ska få en egen försörjning.