Vad räknas som inkomster?

När du ansöker om försörjningsstöd görs en beräkning där vi tittar på hur mycket egna inkomster du har. För att beräkningen ska bli rätt måste du berätta om alla inkomster som du har. Om dina egna inkomster inte är tillräckliga kan försörjningsstöd beviljas.

Som inkomster räknas lön, arvoden, a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, efterlevandepension, föräldrapenning och sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, insättningar på konto, lån och gåvor med mera.

Även tillgångar kan medräknas i beräkningen, läs gärna mer om detta under flik ”Bil och andra tillgångar”.