Vad räknas som inkomster?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vad räknas som inkomster?

När du ansöker om försörjningsstöd görs en beräkning där vi tittar på hur mycket egna inkomster du har. För att beräkningen ska bli rätt måste du berätta om alla inkomster som du har. Om dina egna inkomster inte är tillräckliga kan försörjningsstöd beviljas.

Som inkomster räknas lön, arvoden, a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, efterlevandepension, föräldrapenning och sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, insättningar på konto, lån och gåvor med mera.

Även tillgångar kan medräknas i beräkningen, läs gärna mer om detta under flik ”Bil och andra tillgångar”.