Vid sjukdom

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vid sjukdom

Det kan finnas tillfällen i livet då man inte kan arbeta på grund av sjukdom. Då krävs att man är sjukskriven av läkare. Det samma gäller för dig som är arbetslös.

Detta innebär att du som inte kan arbeta eller ta ett arbete på grund av att du är sjuk också ska vara sjukskriven av läkare. Du behöver ta med ett skriftligt sjukskrivningsintyg när du ansöker om försörjningsstöd. Detta gäller oavsett i vilken omfattning du inte kan arbeta.