Kontaktperson

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kontaktperson

För personer med en psykisk funktionsnedsättning

Om du är en person med ett begränsat nätverk, alltså inte har många människor omkring dig,  kan du ansöka om insatsen kontaktperson för att träffa någon att komma ut med. Kontaktpersonen du träffar ska stötta dig i sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. Insatsen kontaktperson är tidsbegränsad och följs upp regelbundet.

Är du intresserad behöver du ansöka hos en biståndsbedömare, se kontaktuppgifter eller använd dig av etjänsten "förfrågan om kontakt".

Du som vill bli kontaktperson

Kan läsa mer på sidan "Bli kontaktperson"