Sysselsättning Actus

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bilder entrén och verkstadenbild1Bilder entrén och verkstadenbild2Bilder entrén och verkstadenbild3

Actus

 

Verksamheten vänder sig  till dig mellan 18 och 67 år som har en psykisk funktionsnedsätting och är i behov av sysselsättning.

Det finns aktiviteter att välja mellan beroende på dina intressen och förmågor, till exempel:

  • arbeta i textilateljé, sy, väva, sticka med mera.
  • legotillverkning för företag
  • snickeriverksamhet
  • friskvård, pausgympa, massage
  • bakning
  • cykelrenovering

 

Målet med att gå till Actus varierar. För vissa kan det innebära en möjlighet att pröva en arbetsliknande sysselsättning, för andra ger dagarna på Actus en bättre struktur på tillvaron.

Är du intresserad behöver du ansöka hos en biståndsbedömare, se kontaktuppgifter eller använd dig av etjänsten "förfrågan om kontakt".