Här kan du få stöd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Här kan du få stöd

Sektor socialtjänst
stöd- och behandlingsenheten

tfn 0500-49 80 00,  e-mottagning: www.skovde.se

Besöksadress: Kungsgatan 18, Skövde

 

Socialjouren

17:00-23:00   måndag, tisdag, onsdag, torsdag
16:00-01:00   fredag
15:00-01:00   lördag
15:00-23:00   söndag

tfn 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22

 

Kvinnohuset Tranan, ett skyddat boende i Skövde, dit du kan vända dig för frågor och/eller samtal,tfn 0500-41 86 68 ( vard 08:00-16:00 )

Kvinnohuset Tranan

 

Kvinnojouren, om du är i behov av att prata med någon tfn 0200-11 33 33  (vard 20:00-23:00 )

 

Mansjouren

tfn 0500-41 00 70

Besöksadress: Mariestadsvägen 71, Skövde

 

BRIS, Barnens Rätt i Samhället

www.bris.se

tfn 116 111


UMO,
din ungdomsmottagning på nätet

www.umo.se 

 

Utväg, erbjuder individuella samtal samt gruppverksamhet för kvinnor, män, ungdomar och barn. www.utvag.se

tfn barnsamordnare 070-848 72 05

tfn våldsutsatt 070-617 23 25

tfn våldsutövare 070-764 69 35


Kvinnofridslinjen
, om du är i behov av att prata med någon, öppen dygnet runt

www.kvinnofridslinjen.se

tfn 020-50 50 50


Terrafem
, nationell jourtelefon på 41 olika språk,

www.terrafem.org

jourtfn 020-52 10 10

 

Sjukvårdsupplysning

tfn  11 77

POLIS 

www.polisen.se                                                               AKUT NÖDSITUATION

tfn  114 14                                                                      112