Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på ett blått pussel.

Sysselsättning och arbetsförberedande åtgärder

Catch Up

Catch Up är en verksamhet för utredning och stöd inom Sektor socialtjänst. Catch Up vänder sig till personer mellan 18-30 år som har en handläggare inom socialtjänsten.Målet är att bli självförsörjande, främst genom att komma ut i arbete eller genom att börja studera.

Actus

Verksamheten vänder sig till dig som är mellan 18 och 67 är och som har en psykisk funktionsnedsättning. Målet med att gå till Actus varierar. För vissa kan det innebära en möjlighet att pröva en arbetsliknande sysselsättning, för andra ger dagarna på Actus en bättre struktur på tillvaron.

 Solsidan

På träffpunkt Solsidan kan du som har en psykisk funktionsnedsättning träffa andra människor för gemenskap och social samvaro.