Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på ett blått pussel.

Sysselsättning och arbetsförberedande åtgärder

Krami

Krami är en samverkan mellan kriminalvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen.
Personalen från de tre myndigheterna arbetar tillsammans med gemensamt arbetssätt.
Genom Krami ges deltagarna möjlighet att hitta, få och behålla ett arbete eller börja en utbildning. Deltagarna får möjlighet att planera sin framtid utifrån sina egna förutsättningar.

Catch Up

Catch Up är en verksamhet för utredning och stöd inom Sektor socialtjänst. Catch Up vänder sig till personer mellan 18-30 år som har en handläggare inom socialtjänsten.Målet är att bli självförsörjande, främst genom att komma ut i arbete eller genom att börja studera.

Actus

Verksamheten vänder sig till dig som är mellan 18 och 67 är och som har en psykisk funktionsnedsättning. Målet med att gå till Actus varierar. För vissa kan det innebära en möjlighet att pröva en arbetsliknande sysselsättning, för andra ger dagarna på Actus en bättre struktur på tillvaron.

 Solsidan

På träffpunkt Solsidan kan du som har en psykisk funktionsnedsättning träffa andra människor för gemenskap och social samvaro.