Astrakan

En samverkan mellan Sektor Socialtjänst och Hushållningssällskapet

 

Astrakan vänder sig till dig som är över 18 år och har en handläggare inom Socialtjänsten. I Astrakan finns möjlighet till meningsfulla dagar och att samtidigt arbeta för en långsiktig förändring. Vi arbetar med det gröna och använder trädgården och naturen i vårt arbete med gruppen och individen. Målet är inte att bygga en vacker trädgård utan att få människor att växa och må bra. Det är en gruppverksamhet, men med ett individuellt fokus. Vi vill stärka individen och ge förutsättningar för att hitta och utveckla sina egna resurser.

Astrakan finns ute på Rånna som ligger på landsbygden utanför Skövde. Vi träffas fyra dagar i veckan, fyra timmar varje gång. En vanlig dag kan vi ta en promenad, äta frukost och jobba i trädgården.

Tillsammans med en handläggare på Socialtjänsten och personal från Astrakan görs en individuell planering. Denna följs upp regelbundet. Vi önskar att förbereda inför nästa steg genom att bland annat ge arbetsliknande rutiner, bryta isolering och ge social gemenskap.

Grön Aktiv Utveckling

Är en samverkan mellan Hushållningssällskapet Skaraborg och Sektor Socialtjänst i Skövde kommun och har funnits sedan våren 2013.

Syftet är att tillsammans utveckla gröna aktiva utvecklingsinsatser.