Behandlingshem (hem för vård eller boende)

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Behandlingshem (hem för vård eller boende)

En del ungdomar behöver mer omfattande insatser än vad som är möjligt att ge på hemmaplan. De kan då få komma till ett behandlingshem.

För att komma tillrätta med en kriminell livsstil, missbruk av droger eller någon annan omfattande social problematik kan i vissa fall placering på behandlingshem komma i fråga. Vård på behandlingshem är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. För de flesta sker placeringen frivilligt och i samråd med den unge och vårdnadshavare.
 

Tvångsvård 

I undantagsfall sker placeringen med tvång enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det kan ske om vårdnadshavarna eller den unge som fyllt 15 år inte samtycker till en placering, trots att socialnämnden anser att vårdinsatsen är nödvändig. Nämnden ansöker då till förvaltningsrätten som beslutar om den unge ska placeras på behandlingshem mot sin och vårdnadshavarens vilja.