Familjehem

Ibland uppstår problem som gör att barn och unga kan behöva komma hemifrån och för en tid bo i en annan familj.

Det finns många orsaker till att barn och ungdomar placeras i familjehem. Gemensamt för dem alla är att de för kortare eller längre tid inte kan bo och leva med sina föräldrar.
 
Meningen är att den unge ska kunna flytta tillbaka till det egna hemmet när eller om det blir möjligt. Under tiden ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet men ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och närstående.
 
På barn- och ungdomsavdelningen i Skövde finns familjehemssekreterare som håller kontakt med det placerade barnet och ger det ett aktivt stöd. Familjehemssekreterarna ska också handleda och ge råd till familjehemmen.
  

Är du själv intresserad av att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Vill du veta mer om vad det innebär att åta sig något av dessa uppdrag är du välkommen att höra av dig till familjehemssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt.