Förebyggargruppen

På barn- och ungdomsavdelningen finns sju förebyggande tjänster; en drogförebyggande samordnare, två fältsekreterare och fyra nätverkssamordnare (varav två är anställda av sektor barn och utbildning). En del av tjänsterna vänder sig till alla ungdomar i kommunen och en del vänder sig till ungdomar som har ett större behov av stöd.

Mycket av det förebyggande arbetet sker i samverkan med andra aktörer -privata som professionella- inom kommunen och regionen.

I menyn till vänster (ovanför i mobil) hittar du mer information om förebyggargruppens arbete, under respektive tjänster.