Förebyggargruppen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Förebyggargruppen

På barn- och ungdomsavdelningen finns sju förebyggande tjänster; en drogförebyggande samordnare, två fältsekreterare och fyra nätverkssamordnare (varav två är anställda av sektor barn och utbildning). En del av tjänsterna vänder sig till alla ungdomar i kommunen och en del vänder sig till ungdomar som har ett större behov av stöd.

Mycket av det förebyggande arbetet sker i samverkan med andra aktörer -privata som professionella- inom kommunen och regionen.

I menyn till vänster (ovanför i mobil) hittar du mer information om förebyggargruppens arbete, under respektive tjänster.