Dopning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Dopning

Missbruk av dopningspreparat är ett växande samhällsproblem. För att komma tillrätta med detta är det viktigt med ökad kunskap och samverkan mellan alla aktörer, som träningsanläggningar, föreningsliv, kommun och polis.

I Skövde samverkar träningsanläggningarna Actic Arena Skövde, Actic Skövde City, STC Elins Esplanad, STC Staketgatan, STC Rådhusgatan,  Energi Träningscenter, Friskis & Svettis, CrossFit Skövde och Södra Ryds Fightcenter.

Samverkan mot dopning har nu utökats till att omfatta alla femton kommuner i Skaraborg. Detta samarbete kallas Dopningsfritt Skaraborg och har en egen hemsida som du hittar under "Länkar".