Lundvivegården

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på vuxna som håller ett barn mellan sig i händerna

Lundvivegården

Lundvivegården är en verksamhet som arbetar med familjebehandling inom sektor socialtjänst. Vi arbetar för att stärka barns utveckling och skapa trygga relationer mellan föräldrar och barn.

Vi arbetar med familjer som har barn i åldern 0-12 år och är bosatta i Skövde kommun. Vår uppgift är att utifrån föräldrars egen beskrivning stödja och stärka en positiv utveckling. 

Vi arbetar i Lundvivegårdens lokaler eller i familjens hem. 

Familjebehandlingen är ett bistånd enligt socialtjänstlagen och all kontakt med oss är frivillig. 

Vi möter föräldrar som till exempel har svårt med 

  • Att veta hur man är en trygg och bra förälder
  • Kommunikation och samspel med sitt barn
  • Bråk mellan syskon
  • Ilska hos barnet
  • Att barnet inte lyssnar
  • Starka känslor hos barnet
  • Att hantera sin egen ilska och brist på tålamod

 

Så här arbetar vi

Tillsammans med föräldrarna kommer vi överens om vad vi ska arbeta med, hur ofta vi ska träffas och var vi ska ses.

Gemensamt tar vi reda på barnets behov och hur föräldern kan stödja sitt barn.

Vi delar med oss av vår kunskap om barns behov och om barns utveckling.

Om det behövs samarbetar vi med personer som är viktiga för familjen. Det kan till exempel vara personal från förskola, skola eller någon som står familjen nära.

Om du vill veta mer

Ring Kontaktcenter på telefonnummer 0500 – 49 80 00 eller använd länken Förfrågan om kontakt.