Locus öppenvård

Locus är en droginriktad öppenvård som vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 år samt deras familjer.

  • Är du ung och skulle vilja ha någon att prata med om alkohol eller droger?
  • Är du förälder och orolig för ditt barns beteende?
  • Är du orolig för en kompis som dricker för mycket eller har börjat använda droger?


Då kan du vända dig till oss på Locus. Vi arbetar med ungdomar och unga vuxna som har ett riskfyllt beteende när det gäller alkohol eller annan droganvändning. Ett riskfyllt beteende kan till exempel vara att befinna sig i miljöer där det förekommer alkohol eller droger även om man själv inte använder det. 

Vi kan erbjuda rådgivning och stöd till ungdomar och deras familjer. Ambitionen för Locus är att komma i kontakt med ungdomarna innan de utvecklat ett beroende av alkohol och/eller andra droger samt att erbjuda stödinsatser anpassade för ungdomar. 


Locus kan erbjuda ungdomar, föräldrar och
andra berörda:

  • Kunskapsstöd och information
  • Rådgivning
  • Stöd- och behandlingsinsatser till ungdomar och föräldrar
  • Familjesamtal
  • Drogtester


Du når oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt.