Ungdomsboendet Orion

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ungdomsboendet Orion

Ungdomsboendet Orion är ett hem för vård eller boende (HVB) för ungdomar mellan 15-20 år. Boendet finns i centrala Skövde. Vi har två lägenheter med sammanlagt nio boendeplatser i samma fastighet samt tre utslussningslägenheter.

Vi vänder oss till ungdomar i vars hemmiljö det förekommer social problematik och/eller konflikter som försvårar eller omöjliggör boende i det egna hemmet. Den unge har ett eget rum och delar gemensamma utrymmen med övriga ungdomar. Förutsättningen för att bo på Orion är att man har en fungerande daglig sysselsättning, till exempel skola eller praktik. På Orion har vi få regler som är gemensamt gällande för alla boende, därutöver arbetar vi efter individuella överenskommelser.  
 
På ungdomsboendet Orion har vi dygnet-runt-bemanning och där arbetar åtta behandlingsassistenter. Vi arbetar individuellt efter varje ungdoms behov och förutsättningar. Vi hjälper, stöttar och motiverar ungdomarna till en fungerande vardag.
 
Boendetiden på Orion ska antingen förbereda ungdomen för återflytt till det egna hemmet eller till ett självständigt liv i eget boende. Boendet är frivilligt och beviljas som ett bistånd enligt socialtjänstlagen, efter ansökan till barn- och ungdomsavdelningen (sektor socialtjänst).