Familjeteamet

Tonårstiden kan vara en svår period för många ungdomar och deras familjer. Ibland hamnar familjer i negativa mönster där föräldrar kan känna sig otillräckliga, och ungdomen känner sig missförstådd.

Familjeteamet stöttar familjer att bryta dessa negativa mönster och tillsammans med familjen hitta nya möjligheter. 

Verksamheten är riktad till familjer med ungdomar i åldrarna 13-20 år. Behandlingen ges som ett bistånd enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att en socialsekreterare först bedömer familjens behov.   

Familjeteamet kan även erbjuda rådgivning och stöd till familjer utan att insatsen är beviljad av socialsekreterare. Inledningsvis erbjuder vi då fem samtal, finns det önskemål om fortsatt kontakt planeras det i samråd med er som familj. 

Vi träffar familjerna i våra lokaler på Drottninggatan eller hemma hos familjen, på vardagar under dagtid.

Familjebehandling är alltid kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. 

Har du frågor om den rådgivning och stöd, som erbjuds utan att vara beviljat av socialsekreterare, kan du kontakta familjebehandlarna i Familjeteamet på telefonnummer 0500-49 38 82. Du når dem också via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt