Familjeteamet

Ibland kan det i en familj finnas situationer där samspelet mellan föräldrar och barn inte fungerar. Familjeteamet hjälper familjen att bryta negativa mönster och tillsammans med dem hitta nya lösningar.

Familjeteamet arbetar med att utveckla och stödja samspelet mellan föräldrar och ungdomar.

Verksamheten är inriktad på familjer med ungdomar i åldrarna 13-20 år. Behandlingen ges som ett bistånd enligt socialtjänstlagen, vilket bland annat innebär att sektor socialtjänst först bedömer familjens behov. Därefter kan en eller flera av följande insatser erbjudas:  

Familjebehandling
Tillsammans med familjen arbetar vi i team utifrån familjens behov och strävar mot ett gemensamt mål. Teamet består av: 
- Familjebehandlare
som handleder föräldrar genom familjesamtal samt föräldrastöd.
- Ungdomsbehandlare som träffar, stöttar samt coachar den unge.
- Samordnare som sköter kontakten med socialsekreteraren och är handledare i teamet.

Familjesamtal
Vissa familjer behöver enbart stöd i form av familjesamtal. I ett familjesamtal handleder familjebehandlaren föräldrar/familjen.

Föräldrastöd
Stöttning i föräldrarollen genom samtal.

Vi kan även erbjuda rådgivning och stöd till familjer utan att insatsen är beviljad av socialsekreterare. Inledningsvis erbjuder vi fem samtal, finns det önskemål om fortsatt kontakt planeras det i samråd med er som familj. Har du frågor om dessa rådgivande samtal kan du kontakta familjebehandlarna i Familjeteamet, dem når du via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt