Mottagningsgruppen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mottagningsgruppen

I barn- och ungdomsavdelningens mottagningsgrupp (sektor socialtjänst) arbetar socialsekreterare som du kan rådfråga eller vända dig till om du vill göra en ansökan om stöd eller en anmälan (om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver skydd).

Skillnad på ansökan och anmälan
När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning. En utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt.
När någon anmält oro för ett barn eller en ungdom görs en förhandsbedömning där det avgörs om utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen får ta högst två veckor. Vid beslut om att inleda utredning lämnar mottagningsgruppen ärendet vidare till utredande socialsekreterare. 

Här hittar du mer information om ansökan om stöd och om anmälan om barn som far illa (klicka på de understrukna orden).

Kontakt

Telefonnummer till mottagningsgruppen: 0500-49 83 73, 0500-49 85 55. Du kan också ta kontakt via e-tjänsten Förfrågan om kontakt eller via Kontaktcenter.

Är ditt ärende akut och du behöver få kontakt med sektor socialtjänst efter kl 17.00 på vardagar eller på helger kan du kontakta socialjouren