Samordnad Individuell Plan (SIP)

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Samordnad Individuell Plan (SIP)

När du har behov av insatser från både sektor socialtjänst och hälso- och sjukvården ska du -när det finns behov av samordning- erbjudas en samordnad individuell plan.

Ofta använder man förkortningen SIP. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att du får dina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. Samordning med SIP görs enbart om du lämnar ditt samtycke.

Syftet med en SIP gällande barn/ungdomar är att:

  • Tidigt erbjuda samordnade insatser 
  • Identifiera vad den unge behöver 
  • Samordna insatser mellan verksamheter 
  • Försäkra sig om att såväl familj som verksamheter känner till vilka insatser som pågår eller planeras 
  • Lättare kunna följa den unges framsteg 
  • Säkerställa att den unges och familjens behov av stöd blir tillgodosett


Vill du veta med om SIP kan du prata med din socialsekreterare eller din kontakt inom hälso- och sjukvården. Du hittar också mer information under "Länkar".