Familjehem

Ibland finns det tillfällen när barn och unga, av olika anledningar, behöver bo tillfälligt eller långsiktigt i en annan familj än den egna. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, oavsett var de bor.

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än den egna. Det kan bero på att barnets föräldrar har egna stora problem eller på barnet har egna svårigheter (som gör att föräldrarna behöver hjälp med att barnet bor någon annanstans än hemma). Det sista är vanligare när det gäller ungdomar, till exempel en ungdom som använder droger, umgås med kriminella eller utsätter sig för någon annan fara. Man kan bo i familjehem under en kortare tid eller i flera år, ibland till och med under hela uppväxten.

De familjer som väljer att dela med sig av sitt hem och tar emot andras barn eller ungdomar kallas familjehem. Det är ett hem hos en annan familj, med en eller flera vuxna, med eller utan barn. Familjehemmet ska ta hand om dig, ge dig den vård och omsorg du har rätt till och har behov av. Familjehemmet ska bland annat hjälpa dig med skolan, se till att du får gå till läkaren och tandläkaren när du behöver det, stötta dig i din relation och kontakt med dina föräldrar, syskon och andra viktiga personer. Familjehemmet ska respektera dig och dina värderingar, till exempel din religion.

Gemensamt för alla barn som bor i familjehem är att socialtjänsten kommit fram till att de inte kan bo kvar hemma. Oftast sker detta i samråd och med samtycke från dig och din familj och då kallas det för en frivillig placering (enligt SoL, socialtjänstlagen). Det kan också vara så att socialtjänsten kommit fram till att det bästa för dig är att bo i ett familjehem, men du och dina föräldrar inte samtycker till det. Då kan en placering enligt LVU, lagen om vård av unga, bli aktuell.

Våra familjehemssekreterare ger aktivt stöd och håller kontakt med dig, familjehemmet och dina föräldrar. Du kommer i kontakt med dem via kommunens Kontaktcenter, på telefonnummer 0500-49 80 00.