Familjehem frågor och svar

Vem kan bli familjehem?

Vi söker vuxna som vill engagera sig och ge av sin tid. När vi letar familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov. Ett familjehem är en vanlig familj, som lever ett tryggt och stabilt liv.

Börja med att ta del av den information som finns här på hemsidan. Om du är intresserad så kontakta oss via telefon eller fyll i en anmälan i vår E-tjänst, så tar vi en kontakt med dig. I intresseanmälan berättar du kortfattat om vem du är, familjens sammansättning, livssituation, hur ni bor och arbetssituation. När vi fått in er intresseanmälan kontaktar vi er för att boka ett första samtal. För oss är det självklart att försäkra oss om att de barn och ungdomar vi placerar får det bra i sina familjehem.

Hur går det till?

För att bli familjehem är det viktigt att alla i familjen är överens om beslutet och att det är genomtänkt. Det är viktigt att era egna barn är positiva till att ett annat barn flyttar in i familjen. Hela familjen påverkas. De barn och ungdomar som placeras har ofta varit med om svåra saker och har samtidigt blivit separerade från sina föräldrar. Det gör att dessa barn oftast har större behov och kräver mer tid och omsorg än egna barn. Ett långsiktigt engagemang är värdefullt och att det finns tidsmässigt utrymme i vardagen är något vi efterfrågar.

En familj kan se ut på flera sätt och behöver inte bestå av en mamma, pappa och barn. Ett familjehem kan bestå av en eller två vuxna, med eller utan egna barn. Boendet kan vara i lägenhet eller i en villa, i stan eller på landet. Det är viktigt att man har tid, engagemang och ett stort hjärta där det finns plats över till en ny familjemedlem. För att en familjehemsplacering ska bli så bra som möjlig, matchas barnets behov mot familjehemmets förutsättningar. Alla barn är olika och därför behövs det olika sorters familjehem. Det finns inget krav på att du har en formell utbildning, som familjehem får du en grundutbildning och fortlöpande handledning. Det som framförallt spelar roll är att du har tid, engagemang och känslomässigt utrymme. 

Det är inte heller alltid så att socialtjänsten vet allt om barnet innan barnet placeras. Ni som familjehem behöver vara förberedda på att det under tiden barnet bor hos er kan komma fram saker som socialtjänsten inte tidigare haft vetskap om.

Hur blir vi ett familjehem?

Socialtjänsten har ett stort ansvar för de barn som placeras i familjehem, därför utreds ni som vill bli familjehem grundligt. Det görs alltid en omfattande utredning av de familjer som anmält intresse. I utredningen görs bland annat en bedömning av de potentiella familjehemsföräldrarnas livssituation, båda föräldrarnas inställning till uppdraget och deras omsorgsförmåga samt att de barn som bor hemma tillfrågas. Utredningen ska omfatta intervjuer, hembesök och referenstagning samt utdrag ur socialregistret, Polisens misstanke- och belastningsregister samt Kronofogdemyndighetens register. Om utredningen avser två tilltänkta familjehemsföräldrar ska dessa intervjuas både var för sig och tillsammans. Vi kan också välja att avbryta utredningen om vi bedömer att ni inte passar som familjehem.

Hur ska vårt hem se ut?

Det är viktig att man är en familj som har ett tryggt, varmt och välkomnande hem, men det är också viktigt att man som tonåring kan stänga om sig och få vara ifred emellanåt. Det bör finnas ett eget rum för barnet, även i ett tryggt och kärleksfullt hem kan man behöva möjlighet att kunna stänga om sig. Tänk på att lösningar som bäddsoffor och skärmväggar kanske inte blir hållbara om barnet kommer att bo hos er under en längre tid.

Hur får ett familjehem stöd och hjälp?

Efter att ni blivit godkända som familjehem erbjuds ni grundutbildning, ni kommer också att under placeringar få handledning och stöd från socialtjänsten. Ni har även möjlighet att delta i fortbildningar och temadagar, som vi informerar om. I Skövde kommun arbetar vi i par med varje placering, där barnet har en egen barnsekreterare och familjehemmet har sin familjehemssekreterare. Socialtjänsten följer regelbundet upp placeringen med hembesök i familjehemmet. Då finns tillfälle att prata gemensamt och även enskilt, familjehemmet med familjehemssekreteraren och barnet med sin barnsekreterare.

Hur länge stannar barnet?

Det är ytterst sällan som man från början vet hur länge ett barn kommer att bo i familjehemmet. Eftersom socialtjänstlagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och de biologiska föräldrarna ska man alltid sträva mot det målet. Ibland är det inte möjligt med en återförening och barnet kan då få bo kvar i familjehemmet under hela sin uppväxt.

Hur ser kontakten med barnets föräldrar ut?

Det är viktigt att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar om det är möjligt. Hur och när är olika för olika barn. En överenskommelse om umgänget görs upp mellan socialtjänsten, familjehemsföräldrarna, de biologiska föräldrarna och barnet utifrån barnets behov. Det är viktigt att det finns en regelbundenhet så att barnet vet hur kontakten och umgänget ska se ut.

Får man ersättning som familjehem?

Skövde kommun följer de rekommendationer som Svenska Kommuner och Regioner, SKR, ger när det gäller ersättningar till familjehem. Det utgår en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvodet är en ersättning för det uppdrag man utför och omkostnadsersättningen ska täcka de kostnaderna man har för barnet, till exempel för mat, del i bostad, kläder och resor.

Måste man bo i samma kommun som barnet?

Nej, det behöver man inte. Vi försöker alltid i första hand hitta familjer relativt nära Skövde kommun för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk samt mellan socialtjänsten, familjehemmet och barnet. Det viktiga är att familjehemmet matchar de behov som barnet har.