Bild på en teckning

Familjecentralen Kärnan

En mötesplats för barn och föräldrar i Skövde.

Vad är en familjecentral?

  • Det är en mötesplats för dig som har barn i åldrarna 0-6 år.
  • Du som förälder kan ställa frågor, få råd och stöd av olika slag. 
  • Vi vill gärna att du som besökare är med och utformar vår verksamhet tillsammans med oss. 
  • Hit är alla välkomna. Vårt arbete vilar på en demokratisk grund och på allas lika värde. Barnkonventionen går som en röd tråd genom allt vårt arbete.
  • Vi har en helhetssyn på människan och familjen. 
  • Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där lek, sång, sagor och kreativt skapande är en del av vår dag. Föräldrar ges möjlighet att knyta nya kontakter och känna gemenskap.
  • Verksamheten är kostnadsfri. Fika finns att köpa till självkostnadspris och ni betalar med Swish.

 

Vi finns här för dig 

På familjecentralen Kärnan finns olika yrkeskompetenser i samverkan. Vi svarar på dina frågor rörande barns utveckling och behov, familjeliv, omvårdnad, barnmat, barnolycksfall med mera.

Vår ambition är att stödja och uppmuntra dig som förälder i föräldrarollen samt medverka till en ökad medvetenhet om barns utveckling och behov.

På vår öppna verksamhet kan ni komma och gå som ni vill. Du som vuxen ansvarar själv för ditt/dina barn och ni deltar tillsammans med oss i det vi gör.

Familjecentralen kan vid behov starta upp riktade grupper utifrån föräldrars önskemål.

Välkommen! 

Öppettider:

Måndag 09.00-12.30 0-6 år
Tisdag 09.00-12.30 0-18 månader
  13.00-15.30 0-6 månder
Torsdag 09:00-11:30 0-6 år
Fredag 09.00-12.30 0-6 år

 

Ändrade öppettider i verksamheten hittar du här.

Aktuell information hittar du på vår Instagramsida @familjecentralenkarnan och Facebooksida som finns här

  

Föräldrastödsprogram ABC (Alla Barn i Centrum)

Familjecentralen Kärnan erbjuder föräldrar att delta i ABC, mer information om ABC hittar du här.

Kojan

Familjecentralerna arbetar även med stödgruppsverksanheten Kojan,ett stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, någon som mår psykisk dåligt. Mer information om Kojan hittar du  här.

SFI för föräldralediga

En SFI-lärare kommer till familjecentralen och du kan träna enkel svenska. Du kan ha med ditt barn.

Förälder i nytt land

En föräldrakurs som ges på svenska och det modersmål föräldrarna har. Vid intresse kontakta Mirjam Nydahl, mirjam.nydahl@skovde.se

 

Besöksadress:

Familjecentralen Kärnan 
Badhusgatan 29, våning 2 (samma hus som Barnmorskemottagningen) 
Skövde