Ungdomar som har begått brott

Om du fyllt 15 år är du straffmyndig och det betyder att du kan bli dömd i domstol om du begått ett brott.


Sektor socialtjänst har ett särskilt ansvar för ungdomar mellan 15-17 år som begår brott och ska ibland även ge stöd och vård till ungdomar mellan 18-20 år.    
 

Är du ung och misstänkt för ett brott? Här hittar du frågor och svar: