Bild på två händer med vigselringar

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel kan beställas genom kommunen.

Om du funderar på att gifta dig så är Borgerlig vigsel en ceremoni utan religiösa inslag. Du behöver inte vara skriven i Skövde kommun för att få vigas i Stadshuset.

Länsstyrelsen har utsett vigselförättare inom kommunen. En borgerlig vigsel är kostnadsfri och genomförs enligt särskilt vigselformulär vid en enkel ceremoni. Tid för vigselceremoni är fredagar kl. 15.00-16.00 i Stadshuset med undantag för klämdagar eller helgdagar. Under sommarperioden (veckorna 23 till och med 35) sker vigslarna kl 14.00-15.00. En vigsel omfattar högst 7-10 minuter.

Vigselanmälan

Inför en borgerlig vigsel måste man hos kommunen, gärna två veckor innan önskat vigseldatum, lämna in blanketten ”Vigselanmälan” - som finns här till höger - tillsammans med ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”.

Intyg om hindersprövning ansöker ni hos Skatteverket. Det är viktigt att ansöka i god tid. När hinderprövningen är klar får  ni  från Skatteverket både hindersprövningsintyg och vigselintygIntyg  Intygen gäller i 4 månader.
Intygen tillsammnans med vigselanmälan ska skickas in till kommunen eller lämnas in direkt till kommunens kontaktcenter i stadshuset,.

Giltig legitimation, såsom körkort, pass eller dylikt måste uppvisas vid ceremonin.

Två vittnen ska närvara. Vilka som ska vara vittnen avgör ni själva, det enda kravet är att de fyllt 18 år. Skövde kommun kan hjälpa till med vittnen om så önskas.

Vigsel som önskas på annan plats, en så kallad privat ceremoni, kan ske efter överenskommelse direkt med någon utav våra vigselförrättare.

Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.
 
 Kontakta oss gärna vid frågor. I övrigt se länkar till höger.