Bild på två händer med vigselringar

Borgerlig vigsel

Om du du vill gifta dig under en cermoni som är utan religiösa inslag går det bra att beställa en så kallad borgerlig vigsel genom kommunen.

Länsstyrelsen har utsett vigselförättare inom kommunen. En borgerlig vigsel är kostnadsfri och genomförs enligt ett särskilt vigselformulär vid en enkel ceremoni. En vigsel omfattar högst 7-10 minuter och du behöver inte vara skriven i Skövde kommun för att få vigas i Stadshuset.

Tid för vigselceremoni med undantag för klämdagar eller helger:

  • September till och med april fredagar från klockan 15:00 i stadshuset.
  • Maj till och med augusti, fredagar från klockan 14:00 i stadshuset.
  • Under juli hålls viglar i den mån det är möjligt.

Vigselanmälan

Inför en borgerlig vigsel måste man hos kommunen, gärna två veckor innan önskat vigseldatum, lämna in blanketten ”Vigselanmälan” - som finns under sidan dokument - tillsammans med ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”.

Intyg om hindersprövning ansöker ni hos Skatteverket. Det är viktigt att ansöka i god tid. När hinderprövningen är klar får  ni  från Skatteverket både hindersprövningsintyg och vigselintygIntyg  Intygen gäller i 4 månader.
Intygen tillsammnans med vigselanmälan ska skickas in till kommunen eller lämnas in direkt till kommunens kontaktcenter i stadshuset,.

Giltig legitimation, såsom körkort, pass eller dylikt måste uppvisas vid ceremonin.

Två vittnen ska närvara. Vilka som ska vara vittnen avgör ni själva, det enda kravet är att de fyllt 18 år. Skövde kommun kan hjälpa till med vittnen om så önskas.

Vigsel som önskas på annan plats, en så kallad privat ceremoni, kan ske efter överenskommelse direkt med någon utav våra vigselförrättare.

Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.
 
 Kontakta oss gärna vid frågor. I övrigt se sidans länkar.