Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

 

Missbruk och beroende

Är du orolig för din konsumtion av alkohol, användning av droger eller spel om pengar? Behöver du eller någon du känner stöd?

Socialtjänsten har verksamheter som kan hjälpa dig med rådgivning, bedömning och behandling. Vi vänder oss till vuxna personer över 18 år.   

Du når oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt.