_____________________________________________

Hos oss kan du som vuxen, barn, ungdom eller förälder få råd och stöd. Vi erbjuder serviceinsatser för olika åldrar och olika livssituationer.


Serviceinsatser är informerande, rådgivande och förebyggande. De är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem, de kostar inget och du registreras inte hos socialtjänsten.

Nedan hittar du länkar till verksamheter som erbjuder serviceinsatser för föräldrar, barn och ungdomar:

Familjecentralen Kärnan (0-6 år)

Familjecentralen Symfoni (0-6 år)

Lundvivegården (0-12 år)

Familjeteamet (13-20 år)

Locus (13-20 år)

Nätverkssamordnare (0-20 år)

Fältsekreterare (13-20 år)

Nedan hittar du länkar till verksamheter som erbjuder serviceinsatser för vuxna:

Anhörigstöd

Familjerådgivning

Familjerätt

Personligt ombud

Träffpunkt Solsidan