Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

 

 

 

 

Serviceinsatser

Hos oss kan du som ungdom, förälder eller vuxen få råd och stöd. Vi erbjuder serviceinsatser för olika åldrar och olika livssituationer.

Serviceinsatser är informerande, rådgivande och förebyggande. De är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem, du registreras inte hos socialtjänsten och de kostar inget (frånsett familjerådgivning där du får betala en avgift).

Du hittar mer information om våra serviceinsatser nedan, under rubrikerna ungdomar, föräldrar respektive vuxna. Här finns en broschyr för utskrift.