Trafik & infrastruktur

Aktuellt

Vad tycker du om våra gator och parker?

Vad tycker du om våra gator och parker?

Vartannat år genomför vi en kund-medborgarundersökning på gata- och naturenheten i Skövde kommun. I år är det dags igen! 07 februari 2018
Vattenläcka Kavelbrovägen

Vattenläcka Kavelbrovägen

Vattenläcka Kavelbrovägen 05 februari 2018
VA-arbete på Trädgårdsgatan

VA-arbete på Trädgårdsgatan

Under januari har VA-arbete skett på Trädgårdsgatan. 05 januari 2018
Sök bidrag för enskild väg

Sök bidrag för enskild väg

Du kan söka kommunalt underhållsbidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter med statligt bidrag som ligger i Skövde kommun. Här hittar du ansökan och mer information. 04 januari 2018
Snöröjning i vinter

Snöröjning i vinter

Vintern kan innebära halka och snödrivor. Vi har beredskap för snöröjning och försöker underlätta för dig att ta dig fram både på vägar och gång- och cykelbanor. Läs mer om vårt arbete här! 13 december 2017
Kavelbrovägen byggs om

Kavelbrovägen byggs om

Vi har tillsammans med Volvo Powertrain sett över trafiksituationen vid Grönvalls plats. Det har skett flera olyckor och tillbud när oskyddade trafikanter ska korsa gatan vid bland annat Volvohuset. 26 oktober 2017
Fler nyheter
Bild
Länk till tillstånd för grävning och TA-plan
Bild