Trafik & infrastruktur

Vi arbetar för att trafik- och infrastruktursystemet ska tillgodose Skövdebornas behov, vara säkert, tryggt och trivsamt samtidigt som det ska bidra till att värna om en god miljö. 

Här kan du bland annat läsa mer om trafiksäkerhet, pågående VA- och vägarbeten, snöröjning och olika parkeringstillstånd.

Aktuellt

Vägarbete Kungsgatan

Vägarbete Kungsgatan

Från och med onsdagen 27/3 till och med fredagen 29/3 kommer Kungsgatans norra körbana mellan Rådhusgatan och Storgatan vara avstängd på grund av vägarbeten. 21 mars 2019
Arbete vid Mörkekorset

Arbete vid Mörkekorset

Skövde kommun håller på att flytta en stor dagvattenkulvert på fastigheten Soldaten 4 vid Mörkekorset, korsningen mellan Majorsgatan - Stationsgatan. I samband med omkopplingen mellan den gamla och nya kulverten kommer vi tillfälligt pumpa dagvattenflödet ut på Majorsgatan. 18 mars 2019
Upphandling av förare

Upphandling av förare

Vi bjuder in intresserade entreprenörer till genomgång för upphandling av maskiner med förare, som kommer gälla för 2019-2023. 15 mars 2019
Ny tidplan för arbete i Gamla Kungsvägen

Ny tidplan för arbete i Gamla Kungsvägen

Skövde VA byter ut VA-ledningar längs Gamla Kungsvägen. Vattnet till varje fastighet stängs av under kortare perioder. 05 mars 2019
Byte av vattenledning i Stöpen

Byte av vattenledning i Stöpen

Skövde VA stärker upp ledningsnätet i Stöpen för att öka driftsäkerheten. 28 februari 2019
Fler nyheter
Bild
Länk till tillstånd för grävning och TA-plan
Bild
Bild
Bild
Bild