Trafik & infrastruktur

Vi arbetar för att trafik- och infrastruktursystemet ska tillgodose Skövdebornas behov, vara säkert, tryggt och trivsamt samtidigt som det ska bidra till att värna om en god miljö. 

Här kan du bland annat läsa mer om trafiksäkerhet, pågående VA- och vägarbeten, snöröjning och olika parkeringstillstånd.

Aktuellt

Busshållplats Volvohuset

Skövde kommun bygger om busshållplatsen Volvohuset, på Kavelbrovägen. Arbetet startar den 13 Maj vecka 20 och beräknas vara färdigt 30 Augusti vecka 35. 10 maj 2019

Avstängning Alphyddevägen & Åsbotorpsvägen

Lördagen den 11 maj är cykeltävlingen Billingeracet. Under cykeltävlingen kommer Alphyddevägen och Åsbotorpsvägen att vara avstängda för fordon. 09 maj 2019
Parkeringsutredning för Skövdes stadskärna

Parkeringsutredning för Skövdes stadskärna

De senaste månaderna har parkeringssituationen i Skövdes stadskärna utretts. Här kan du läsa mer om vad utredningen kommit fram till och ladda ner den, antingen som kortversion eller i sin helhet. 08 maj 2019
Asfaltering vid Nolhagavägen

Asfaltering vid Nolhagavägen

Under maj genomför vi beläggningsarbeten på Vadsbovägen och Nolhagavägen vid Lillegårdsrondellen och Nolhagarondellen. Detta ingår i det större arbetet med att skapa bättre framkomlighet på Nolhagavägen. 02 maj 2019
Omkoppling av vattenledningen till Melldala

Omkoppling av vattenledningen till Melldala

Den nya vattenledningen mellan Lerdala och Melldala tas i drift på torsdag 2 maj. Under förmiddagen kan det bli tomt i kranen hos de som är anslutna på ledningen, men vi räknar med att allt fungerar som det ska på eftermiddagen. 01 maj 2019
Fler nyheter
Bild
Länk till tillstånd för grävning och TA-plan
Bild
Bild
Bild
Bild