Den nya parkeringskartan är här!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Parkeringsplatser

Den nya parkeringskartan är här!

Äntligen har vi fått en uppdaterad version av Skövdes digitala parkeringskarta! Denna hjälper dig att hitta parkering i centrum, hur mycket det kostar att parkera och hur länge du får stå på samma parkering.

Här hittar du Skövdes digitala parkeringskarta

På kartan kan du även se var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade, var p-förbud råder, var laddplatser för elbilar finns, inom vilka områden datumparkering gäller samt var kommunens och de privata parkeringshusen ligger.

Alla parkeringsautomater är markerade och på dessa ser du koden för sms-betalning. Detta underlättar om du befinner dig på annan ort och vill förlänga din parkeringstid på distans. Här kan du läsa mer om sms-betalning.