Bild Färg och kemikalier som rinner i en avloppsbrunn

Häll inte ut färg och kemikalier i avloppet!

Det är med stor besvikelse vår personal av en ren tillfällighet såg vit färg passera i en brunn på Köpmannagatan under en rutinkontroll i onsdags eftermiddag (29/6).

På Skövde kommun jobbar vi hårt med vårt miljöarbete, speciellt när det gäller vatten och avlopp. För att vi ska påverka miljön så lite som möjligt lägger vår personal varje dag kraft och tid på att underhålla och utveckla ledningsnät och övriga anläggningar. Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) övervakar arbetet och ser så att vi följer de stränga krav som finns på hur reningen av vårt vatten ska fungera. Vi har politiker som tar miljöarbetet på allvar och hjälper oss att skapa förutsättningar för att Skövde Kommun ska vara en plats där människor ska leva verka och må bra. Vatten och avlopp är en mycket väsentlig del av detta.

Hjälp oss att hjälpa miljön

Vi vill be alla att hjälpa till i vårt miljöarbete genom att inte hälla ut kemikalier som färg och andra skadliga vätskor direkt i vårt avloppssystem! De här vätskorna måste lämnas till en återvinningscentral. Det finns inget sätt för oss att fånga upp kemikalier, läkemedel eller tungmetaller under reningsprocessen. De stör den vanliga reningen vilket gör att den blir sämre, de fastnar i det slam som sedan sprids på våra åkrar, och de fortsätter ut i våra sjöar och vattendrag. Det bildas inget nytt vatten i naturen utan samma vatten återkommer i kretsloppet om och om igen. Det betyder att de här kemikalierna, om vi har otur, till slut hamnar i våra egna dricksglas. Det får alltså allvarliga konsekvenser för både naturen, djuren och oss människor.

Det enda som ska hamna i avloppet är det som passerat igenom kroppen samt toalettpapper. Skövdes avloppsvatten renas och släpps ut i Mörkebäcken som leder till Tidan, via Svesån, och sedan till Vänern.

I veckan har även provtagningar i ledningsnätet påbörjats för att spåra de kadmiumutsläpp som återkommit varje sommar under flera år.