Militär trafik när Försvarsmakten övar i Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Militär trafik när Försvarsmakten övar i Skövde

Den 21-30 maj samlar Försvarsmakten en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige.

Övningen, Våreld 18, genomförs på och omkring Skövde övningsfält och runt Karlsborg, främst Kråks skjutfält. I slutet av övningen flyttar huvuddelen av verksamheten till Prästtomta skjutfält utanför Motala.

Inom och mellan övningsområdena kommer det att vara mycket militär trafik samt förekomma höga ljudnivåer. I övningen deltar också helikopter som vid vissa moment kan flyga lågt.

Foto: Försvarsmakten.

Läs mer på