Risk för missfärgat dricksvatten på Billingesluttningen

På grund av ett ledningsbrott på dricksvattennätet kan det finnas risk för missfärgningar i dricksvattnet och dåligt tryck på Billingsluttningen.

Följande platser är berörda: Lingonstigen, Karl Magnussons väg, Tistelvägen, Däldernavägen 5-7 och 8-18, Blåklockevägen, Pollenvägen, Uddabergsvägen 5 & 7, Lerdalavägen 16 och Källtorpsvägen.

Skövde Vatten och Avlopp arbetar på att åtgärda skadan.