Risk för missfärgat dricksvatten på Billingesluttningen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Risk för missfärgat dricksvatten på Billingesluttningen

På grund av ett ledningsbrott på dricksvattennätet kan det finnas risk för missfärgningar i dricksvattnet och dåligt tryck på Billingsluttningen.

Följande platser är berörda: Lingonstigen, Karl Magnussons väg, Tistelvägen, Däldernavägen 5-7 och 8-18, Blåklockevägen, Pollenvägen, Uddabergsvägen 5 & 7, Lerdalavägen 16 och Källtorpsvägen.

Skövde Vatten och Avlopp arbetar på att åtgärda skadan.