Bild på cyklister i centrala Skövde

Skövde – en cykelstad? Nu har arbetet börjat!

Skövde ska bli en bättre stad att cykla i. I början av förra veckan inleddes arbetet med en inspirationsföreläsning och en workshop för kommunstyrelsen och ett antal tjänstemän från kommunens olika verksamheter.

Krister Isaksson, cykelexpert på SWECO, höll den inledande inspirationsföreläsning med den provocerande titeln ”Skövde – det går inte!” Efter det genomfördes en workshop under ledning av Lars Strömgren, ordförande för Svensk Cykling.

Bild på föreläsare som pratar om cykling

Det övergripande målet som deltagarna snabbt kom fram till är en kraftig ökning av cyklingen i kommunen. Ingredienserna som ska till för att detta ska bli verklighet är många och kommer att behöva genomföras stegvis.

– Det är det vi arbetar vidare med nu, att avgöra vilka prioriteringar som ska göras för när och hur kommunen ska förändras, steg för steg, berättar Birgit Bjelkengren, planarkitekt på Skövde kommun.