Vattenläcka Kavelbrovägen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vattenläcka Kavelbrovägen

Vattenläcka Kavelbrovägen

 

Vattenläcka på Kavelbrovägen 7  åtgärdad        

På grund av en vattenläcka i höjd med Kavelbrovägen 7 har gatan varit avstängd för genomfart delen Henriksbergsgatan/Viktoriagatan.

Tidplan och avstängningar

Arbetet är slutfört.

Vi hoppas att du har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra va-nätet.