Varför arbetar vi med VA?

Hur kommer det sig att vatten och avlopp är viktigt? Vem bestämmer vad vi ska göra? Varför ordnar inte vi med VA till alla - och varför kostar det?

Även om Skövde hade ledningar för VA sedan tidigare, skedde det en storsatsning under 60- och 70-talet. Nätet byggdes ut och många fler hushåll fick kommunalt vatten och avlopp. Tack vare en rejäl investeringspeng hade vi sedan 50-talet ett bra vatten, med långa ledningar från Vättern som vi delar med Falköping och Skara.

Den lag som är viktigast för vår verksamhet är lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Den betonar att både människor och naturen mår bättre av att det finns bra vatten och en ordentlig rening av spillvattnet. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka vi måste försörja med vatten och avlopp, och vad det ska kosta för de som måste ansluta sig.

Eftersom inte alla måste ha kommunalt VA behöver inte ens ett korvöre av kommunens skattepengar gå till detta. Istället är det tänkt att de pengar vi får in genom taxan ska täcka de utgifter vi har. Precis som väldigt många andra kommuner behöver vi göra stora (och dyra) arbeten i vårt ledningsnät, för vårt vatten och våra reningsverk. Det betyder att vi behöver höja taxan.

Genom denna länken kommer du till Skövde kommuns författningssamling, där alla dokument finns om vad politikerna beslutat om vår verksamhet.

Länsstyrelsen har möjlighet att bestämma att vi ska försörja fler än vad vi tänkt med kommunalt VA. Detta har de bland annat gjort i Truvet utanför Väring. Här hittar du mer information om Truvet.

Mark- och Miljödomstolen är de som prövar de beslut vi tar med VA-lagen som grund. Tidigare fanns något som hette Statens VA-nämnd. Du hittar deras gamla beslut här, sorterade efter den paragraf i lagen som prövats i varje ärende.