För mig som är kund

Det är väldigt skönt att känna sig säker på att det finns vatten i kranen, och att avloppsvattnet tas om hand på ett miljövänligt sätt.