Bild på en väg

Truvet

Truvet är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Det första steget i utbyggnaden är att lägga överföringsledningar från Väring. Byggnation i Truvets verksamhetsområde planeras sedan ske under hösten 2021 - sommaren 2023.

Berörda fastighetsägare har fått/kommer få information via ett stormöte under hösten 2020 samt genom olika utskick. 

Har du frågor om utbyggnaden i Truvet går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.