Arbete i vatten och avloppsnätet Stöpen

Skövde VA kommer i samarbete med Sektor service, Arbetsavdelningen förnya och lägga om vattenledningarna i delar av Rydbergsgatan, Bildhuggarevägen och Tallstigen.

Vattenledningen från Tallstigen genom skogen till Luttrabäcken kommer också läggas om. Arbetet kommer att starta i korsningen Bildhuggarevägen – Tallstigen.

Syftet med åtgärden är att förbättra och förstärka leveranssäkerheten i området. Startdatum för projektet är planerat till vecka 46 2019 och beräknas vara klart vecka 10 2020. Observera att tidsangivelserna är preliminära och avvikelser kan komma att ske. Fullständig asfaltsåterställning kommer dröja till hösten 2020.

Vattnet kommer stängas av under vissa perioder, dock ej längre än 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning kommer aviseras till berörda fastighetsägare dagen innan. Framkomligheten på berörda gator kommer också att variera.

Tack på förhand för visad förståelse under tiden som arbetet pågår!