Asfaltering Hjovägen

Arbetet på Hjovägen börjar närma sig slutet. Ett stort steg i färdigställandet av Hjovägen kommer den 27 och 28 maj då ska gatan asfalteras.

Under arbetet med att lägga ny asfalt på Hjovägen kommer gatan vara avstängd, för att minska störningar för både boende i närheten och trafik har asfaltsarbetet delats upp på två kvällar. Hjovägen kommer vara avstängd den 27 maj från klockan 18:00-01:00 och den 28 maj från klockan 18:00-01:00.

Du kan läsa mer om arbetet som utförs på Hjovägen här.