Avstängning Nolhagavägen

Nolhagavägen kommer att vara avstängd i ett körfältet från Vilkmansgatan och Hägnadsgatan. Avstängningen gäller från 21 augusti till och med 4 september 2019