Beläggningsarbete på väg 26

Trafikverket gör beläggningsarbete på väg 26 Mobacka-Lövåsen, under v.33-35. Med start lördag den 15 augusti kl 05:00 - 28 augusti kl 23:00

Första delsträcka som stängs av är Södergående sida (Lövåsen-Mobacka) där den passerande södergående trafiken omleds via väg 2747 och 2770. Södergående sida kommer vara avstängd från lördag v.33 till lördag v.34. Andra delsträckan som stängs av är Norrgående sida (Mobacka-Lövåsen) där den passerande norrgående trafiken överleds till andra sidan vägen, alltså till södergående sida. Norrgående sida kommer vara avstängd från lördag v.34 till fredag v.35.

Hela vägen kommer först fräsas, där vi tar bort stora delar av den befintliga asfalten. Efter
detta så utför vi asfaltering av nya asfaltlager samt utläggning av kolfiberarmering för att
vägen skall bli starkare och uppnå rätt kvalitet. Dessa arbeten med fräsning och asfaltering
bidrar till att det under denna tidsperiod vecka 33-35 kommer vara stökigt på vägen med
maskiner, lastbilar etc. Viktigt! Vid dålig väderlek (regn) kommer beläggningsarbetet
förskjutas framåt.
För er boende som bor längs väg 26 på denna berörda vägsträckan, kommer det placeras ut J2-tavlor med informationstext på varje infartsväg. Ni boende kommer kunna ta er till jobb skola etc. men resvägen kommer bli längre. Vi har en del skolbussar och linjetrafik som passerar på sträckan, dessa hållplatser kan komma att ändras, var uppmärksamma på detta!
Vi vill uppnå en så smidig resa som möjligt för er boende på sträckan och att ni visar hänsyn för det beläggningsarbete som utförs.