Cykelvägen i Tidan är färdig

Idag invigdes den nya cykelvägen mellan Götlunda kyrka och Greby i Tidan.

Efter ett stort engagemang från invånarna i Tidan, samt medfinansiering från Skövde kommun, har den nya cykelvägen längs med väg 200 kunnat byggas. Idag var vi på plats för att hylla Tidanbornas fantastiska insats och provcykla den nya vägen.

Bakgrund

Under 2017 tog en arbetsgrupp inom Tidanbygdens Intresseförening fram ett förslag för en ny cykelväg mellan Götlunda kyrka och Greby, en sträcka på 1650 meter utmed väg 200. Målsättningen var att få en led utmed kultursträckor mellan landsbygd och tätort som ökar kvaliteten för de boende i området.

För finansieringen söktes projektstöd från Europeiska Landsbygdsprogrammet. En förutsättning för sådant stöd är en offentlig medfinansiär, och Skövde kommun ställde upp med 25 procent av projektkostnaden. Stödet beviljades av Länsstyrelsen i maj 2018.

Under 2018–2019 har cykel- och gångvägen byggts klart.