Cyklistvelometern

Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern är inne i slutskedet men ännu finns tid att delta.

Skövde kommun deltar även i år i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer som är en undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till kommunens invånare med frågor om hur de cykelvägar som finns fungerar och upplevs.
Undersökningen genomförs mellan den 27 maj och 31 augusti 2020 och vi vill ha in så många svar som möjligt för att få ett bra underlag att arbeta med i planering, drift och underhåll av Skövde kommuns cykelvägar.

Här är länken för att delta: Cyklistvelometern.