Falkvägen avstängd för genomfart

På grund av en kabelschakt kommer Falkvägen att vara avstängd för genomfart i höjd med Falkvägen 40-42. Arbetet påbörjas tisdag 18 maj och pågår som längst till och med fredag 4 juni 2021.