Gång och cykelväg Mariesjö till Hasslum

Gång och cykelväg mellan trafikplats Hasslum och trafikplats Mariesjö kommer att stängas av från och med vecka 37. Detta med anledning av ett ledningsarbete för vatten och fjärrvärme. Arbetet beräknas vara klart hösten 2022. Omledning för gång och cykel skyltas via orange vägvisning.