Henriksbergsgatan avstängd för genomfart

På grund av VA schakt och refugarbeten kommer Henrikbergsgatan att vara avstängd för genomfart i sydlig färdriktning från Hjovägen. Arbetet pågår från 30 augusti till och med 24 september.

Entreprenör Skövde kommun.