Kapellvägen avstängd för utfart mot Ekängsvägen

På grund av ombyggnad av gång och cykelväg samt korsning Ekängsvägen/Dalvägen kommer Kapellvägen att vara avstängd för utfart till Ekängsvägen. Denna avstägning gäller till och med 30 juni. OBS det är endast förbud mot utfart.

Trafikföreskrift Kapellvägen