Karstorpsvägen

Från och med vecka 33 kommer ett arbete med att förlägga nya fjärrvärmeledningar utmed Karstorpsvägen att utföras. Arbete kommer att pågå i de största delarna vid sidan av vägen men vissa delsträckor kommer att få påverkan på framkomligheten på Karstorpsvägen. De sträckor som påverkar framkomligheten kommer att få begränsad hastighet till 30 km/h förbi arbetsområdet.

Projektet beräknas vara klart vinter 2021.